:
 • EMPERYALİZMİN ÇOKLU AMAÇ POLİTİKALARI VE DERİN CHP

  Global dünya, oyun kuranların çıkarları doğrultusunda dizayn edile dursun, mazlum ulusların, borç batağında kıvranan  az gelişmiş ülkelerin dünya siyasetindeki  "paralel uydu politikalar" ıda giderek su yüzüne çıkmaya başladı. Waşington'dan  yükselen oyun kurucuların talepleri,  bir çok ülke çıkarına ters düştüğü halde, bir müddet sonra ummadığınız her hangi bir ülkenin ana dış politikası oluveriyor.

 • CHP Dilekçe

  CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI’NA,

  ANKARA

   

  Hrant Dink’in öldürülmesinin sekizinci yılında, 19 Ocak 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen anma etkinliği, amacından saptırılarak bir soykırım propagandasına dönüştürülmüştür. Kendilerine ‘Hrant'ın Arkadaşları’ adını veren bir grup tarafından, “Yüzleşin, Hrantla, Soykırımla”, “1915'ten 2015'e.. Tarihleri inkar, tarihleri katliam..” pankartları ile kitleler, soykırım iddialarına ortak edilmeye çalışılmış, Türkiye’nin sözde Ermeni Soykırımını kabul etmesini dayatan, haksız ve tarihsel gerçekleri reddeden bir gösteriye dönüştürülmüştür.

   

  Toplumda tepki toplayan bu dayatmaya ne yazık ki bir bölümü parti yöneticisi olan bazı CHP Milletvekilleri de katılarak, soykırım propagandasına alet olmakla kalmamış, destek vermekte de bir sakınca görmemişlerdir. Bu etkinliğe katılan CHP Genel Başkan Yardımcıları ve İstanbul Milletvekilleri Şafak Pavey ile Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekilleri Umut Oran, Süleyman Çelebi, Kadir Gökmen Öğüt, İzmir Milletvekilleri Alaattin Yüksel ile aynı zamanda Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Mustafa Moroğlu, ‘Sözde Ermeni Soykırımı’ propagandasına destek vermişlerdir. Pankartı taşıyan iki kişinin aynı zamanda CHP parti yöneticisi olması nedeniyle CHP'nin kurumsal olarak Sözde Ermeni Soykırım iddiasını desteklediği algısının oluşturulmasına neden olmuştur.

  CHP Parti Programı’nın 131 ve 132. sayfalarındaki Dış İlişkiler Bölümünde şunlar yazılıdır: “Ermenistan’la ilişkilerin geliştirilmesi de, bu ülkenin işgal ettiği Azeri topraklarından çekilmesi, dünyadaki Ermeni örgütleri vasıtasıyla Türkiye’ye karşı uluslararası hukuka aykırı biçimde soykırım iddiasıyla girişimlerde bulunmaktan vazgeçmesi ve Ermeni devletinin resmi belgelerinde Türkiye’ye ait bazı topraklarda Ermenistan’ın emelleri olduğu izlenimini veren ifade ve sembollerin çıkartılması koşullarına bağlıdır.

  CHP, Sözde Ermeni Soykırımı iddiası ile ülkemizin haksız önyargılarla suçlanmasına karşı bugüne kadar Partimiz öncülüğünde sürdürülen kararlı duruşa sahip çıkmaya devam edecektir.

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan önceki dönemde gerçekleştiği iddia edilen sözde Ermeni soykırımı konusunda ülkemizi suçlayıcı keyfi kararlar alınmaktadır. CHP, 1948’de BM Genel Kurulu’nda oybirliği ile kabul edilen Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi tarafından yapılan açık tanım çerçevesinde, konunun bağımsız tarihçiler tarafından, Türkiye, Ermenistan ve Rusya dâhil ilgili tüm ülke arşivlerine erişim olanakları kendilerine tanınarak, iddiaların gerçekçi ve doğru zeminde, önyargılara kapılmadan incelenmesi gerektiği görüşündedir.”

  Parti Tüzüğü’nün 70. maddesine göre “parti programına, tüzük kurallarına, kurultay ve yetkili organ kararlarına aykırı davranmak” ve “Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” kesin çıkarma cezası gerektiren parti suçlarıdır. Bu duruma göre yukarıda sözü edilen anma etkinliğinde, Sözde Ermeni Soykırımı iddialarında bulunan grubun içinde yer alarak, destek veren söz konusu milletvekillerinin parti programına aykırı hareket ettikleri ve bu nedenle de Parti Tüzüğü’nün 70. maddesine göre “partiden kesin çıkarma cezası” olan parti suçlarını işledikleri açıktır.

   

  CHP'nin programına aykırı olarak partiyi Ermeni soykırım destekçisi olarak gösteren parti yöneticileri Şafak Pavey, Sezgin Tanrıkulu ve Mustafa Moroğlu’nun ivedilikle yönetim sorumluluğuna son verilmesini, bu etkinliğe katılan tüm milletvekillerinin işledikleri parti suçu nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilerek, gerekli disiplin cezasının uygulanmasını talep eder, saygılarımı sunarım.    22.01.2015

 • KORTEX

  Bilir misiniz, bazen tüm istemenize rağmen dilediğinizce davranmanızı ne engeller? Kortex. "Bu da neymiş?" demeyin. Bilin ve öğrenin.

 • NASIL SABREDİYORLAR

  13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde yaşanan büyük acının etkisi, her geçen gün artmaktadır. Ortaya çıkan yeni bulgular, olayın kaza değil, tam anlamıyla cinayet olduğunu kanıtlamaktadır. Ancak siyasi iktidar hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam etmektedir.

 • 28 ŞUBATLAR

  Tayyip Erdoğan, 28 Şubat 2015 tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde, Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği tarafından düzenlenen, “28 Şubat'lar Bin Yıl Sürmez” adlı etkinliğe katıldı. Etkinlikte bir ara ağlayan ve daha sonra yaptığı konuşma ile sapla samanı birbirine karıştıran Tayyip sultan söyledikleriyle yine eleştirilecek birçok malzeme sundu.